Kilder

 •  Mine viktigste kilder på historiske data har vært:
   
 • The Church of Jesu Christ of Latter-day Saints (Mormonerkirken)
 • Tolga Gards- og slektshistorie, Bind 1
 • Søking i folketellingene for årene 1865, 1875 og 1900
 • Bokserien "Våre Falne" etter krigen 1940 - 1945
 • Web-siden Http://www.minnehallen.no/ der falne sjøfolk under 2 verdenskrig er registrert.
 • Info. fra gravstøtter
 • Personkilder med høy grad av kjennskap til enkeltpersoner
 • Heftet "Slekten Altmann og kretsen omkring"
 • Boka "En øy i havet" av Eva Huseby (Gyldendal 2003)vedr. Jacobsen-slekta på på Risøya i Troms.
 • "Stamtavle over opdageren af Røros kobberverk Hans Olsen Aasens efterkommere" utgitt 1901.
 • Utskrift fra "Landesarchiv Des Kantons Glarus" i Sveits for Atmann-slekta fra omking 1650 frem til 1845
 • "Slektstreff på Loppa 15. og 16. juli 1995. Etterkommere etter Eva Katrine og Nils B.M.Berg" av Laila Berg. Hun viser til god off. dokumentasjon for sitt hefte.
 • Pga. en datacrasj omkring 2007 er mange av mine kildehenvisninger i databasen dessverre forsvunnet.
Besøksstatistikk