BILDEGALLERI : Gravstøtter


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | SIDE 9 | 10
Øien - Fritz Øien og Margareth Dalsbø Øien

 

Tromsø Gravlund.

 
Mine foreldre Fritz og Margareth Øien .
Fritz overvintret som fangstmann i polare strøk i sin ungdom. Omkring 1930 kjøpte han den såkalte "Tangmelfabrikken" på Langnes i Tromsø. Under hele krigen jobbet han for den norske værtjenesten på Jan Mayen. Denne øya hadde han sammen med sine søsken og kollegaer i 30-årene, annektert som Norsk eiendom ved å ro rundt øya og markere dette ved skilter. Han var dermed en sentral person i å sørge for at Jan Mayen er norsk eiendom.
Etter krigen var han ansatt ved Værvarslinga for Nord-Norge i Tromsø. Han var i en lang periode formann for Arktisk forening.
Under krigen fikk han mange polske venner , og var en tid på 1950-tallet en slags uoffisiell polsk ambassadør i Tromsø i forbindelse med polske ekspedisjoner til Svalbard. For dette ble han tildelt en høy Polsk medalje (Polonia Restitutia).
Han var en kjent skikkelse i Tromsø på 1950- og 1960-tallet.

Fritz er mye omtalt i både norske og polske bøker fra 1950-tallet og senere i forbindelse med Ishavet. Mange av disse bøker har Hugo Øien og Bjørn F. Øien kopier av.
Høsten 1962 fikk han en tur til Sydpolen av USA's utenriksdept.. Han ble alvorlig syk på turen (hjerneblødning og kreft), og kom hjem fra USA med fly på båre. Han var ikke i stand til å fortelle fra turen, og ble på sykehuset i Tromsø til han døde 4. mai 1963.

 

 


Øien - Hugo Bergethon Øien

 

Tromsø Gravlund.

 
Minnestøtte over Hugo Bergethon Øien.
Han var min onkel, og ble torpedert på veg til Halifax under 2. verdenskrig.
I bokserien "Våre falne" etter krigen 1940-1945, står det på side 546 i fjerde bind:

"ØIEN, HUGO BERGETHON, matros, Tromsøysund. Født 13. oktober 1919 i Tromsø,
s. av Jens Øien, f. 1878 i Tromsøysund, og Fredrikke f. Altmann, f. 1878 i Tromsø.
Styrmannskole.
Seilte i alliert fart med m/t Ranja. Skipet gikk fra Huston 9. mars 1942 og forsvant på veg til Halifax.
Man antar at fartøyet ble senket av en u-båt 16. mars."

 

 


Øien - Jens Estensen Øien og Anne Jacobsen Øien m.fl.

 

Tromsø Gravlund.

 
Gravstøtta til mine oldeforeldre Jens Estensen Øien og hans kone Anne, samt deres datter Thora Øien Mikalsen og hennes mann Mikal Mikalsen.
Samt Max Øien.
Ut i fra det man vet, kan man rimelig sikkerhet kunne gå ut i fra at Jens Estensen Øien er født i Tolgen i Østerdalen 25-april-1837 .
Det sies at J. E. Ø. søkte å unndra seg fra utskriving til militærtjeneste ved å "flykte" til Målselv i Troms. Troms lå på denne tid utenfor utskrivningsdistriktene. En tid senere kom også Troms med, men da hadde J. E. Ø. tatt seminaret (læreutdannelse) i Tromsø, og virket nå som lærer. Videre sies det at han var opptatt av religionsfilosofi og var en ivrig protestant. Med den katolske biskopen i Tromsø skal han ha hatt mange diskusjoner.
J. E. Ø. hadde lite til overs for nordlendinger, og så ned på samene.
Skoleformen var omgangsskole, men Futrikelv (Kallfjord?) synes å være et sted som ofte går igjen i omtalen av J. E. Ø.
Han giftet seg med Anne jacobsen, født 15/9-1847 (Broren var Adrian Jacobsen). De fikk 7 barn.
Det sies at under en rotur kom J. E. Ø. i klammeri med en same. Samen skal da ha lagt gand på han. Kort tid senere døde J.E. Ø. 15/12-1880.
Som skikken ofte var den gangen, giftet Anne seg med Jens' etterfølger. Han het Hansen, og de fikk to (?) barn; Magnus Hansen og Magda Hansen (død 6 år gammel). Magnus fikk en datter, karen, og en sønn, Olaf Kron Hansen.

Hos Kirkevergen sto Jens Estensen Øien oppført som fester av gravstedet. Siste innbetaling er foretatt ca. 1990 og varte til  2010. Da betalte Knut og Hugo Øien for forlengelse av gravstedet. Hugo Øien er oppført som fester.
 

 


Øien - Jens Ewald, Aminda og Edgar Øien

 

Tromsø Gravlund.

 
Jens Ewald Øien  og kona Aminda, samt deres sønn Edgar

Ewald, som vi kalte han,  var min (Hugo Øien´s) fars bror.


 

 


Øien - Jens Julius Øien og Fredrikke Altmann Øien m.fl.

 

Tromsø Gravlund

 
Gravstøtta til mine besteforeldre, Jens og Fredrikke Øien.
Også to av deres barn, Aagot og Jenny, finnes her.
Like ved står en minnestein over Hugo Bergethon Øien som ble torpedert under krigen 

 

Anmerkn:
Roald Øien (Knut Øiens far)sto oppført som fester av gravstedet.
Knut og Hugo Øien har i 2003 betalt ny festeavgift
til 2024 for gravstedet med Knut Øien som fester, og vil beholde dette som fremtidig familiegravsted.

 

 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | SIDE 9 | 10

<< Tilbake
Besøksstatistikk