DOKUMENTAR : Altmann - Ove Johan Kleophas Fredriksen Altmann - bilder av hans maleri- og mobelproduksjon


1 | SIDE 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Ove Johan Altmann - Motiv: Samer med fisk

 

Maleriet befinner seg i dag (2012) i Pål Øien's eie.
Han arvet dette etter sin farfar Jens Ewald Øien 

Om motiver viser samiske- eller Kvenske klesdrakter er ikke jeg i stand til å avgjøre. 

Kjente fra området sier det kan se ut som om bildet er malt med utsikt fra en plass som heter ”Byarnes” inne i Rotsund i Troms. Nesset til høyre på bildet skal da være Hamnes, og fjellene i bakgrunnen er da Lyngsfjella.

Dette er ikke så utenkelig siden Ove Johans svigersønn Jens Julius Øien var skipper på skute tilhørende Giæver-familen, som jeg mener hadde stor forretningsvirksomhet styrt fra Havnnes.

Han kan jo ha vært med på en tur inn dit og funnet motivet for maleriet?

 


Ove Johan Altmann - Motiv: Tromsø havn 1898

 

Dette bildet er hentet fra FaceBook i februar 2012 der det var lagt ut av Tore Møller. Jeg visste ikke fra at dette fantes, så det er et åpent spørsmål om flere Altmann-maleri finnes "der ute".

Kan det være "Laura" som ligger i bakgrunnen som hans svigersønn Jens Julius Øien var skipper på?

Tore Møller har lovet å sende meg en bedre kopi, men inntil da legger jeg dette ut etter avtale med han.

 


Ove Johan Altmann - Motiv: Tromsø havn med Laura

 

Et maleri av seilskuta "Laura" som Jens Julius Øien førte.
Motivet er fra havna i Tromsø med Tromsdalstinden i bakgrunnen.

Maleriet er i dag (2021)  i min bror Bjørn Øien's datter, Kari Øien Langbo, sitt  eie.

Hun er da tippoldebarn av Ove Johan Altmann som døde i 1930.

 
 


Ove Johan Altmann - Motiv: Tromsø mot nordøst

 

Motivet er fra  Tromsøya mot nordøst.

Huset er i dag grønt og rimelig likt den gang. Det ligger i Idrettsveien 39 rett ovenfor Kvamstykket barnehage, på toppen av "Bergerveien" som går rett opp sør for Kvamsykket  B-Hage og opp til Idrettsveien. Til og med "Havestuen" er bevart og står der den dag i dag!

 
Av alle de malerier som jeg vet av, så er dette et av to som er signert O. Altmann.

Begge eies av Ørjan Haugli.


Ove Johan Altmann - Motiv: Tromsø mot sør

 

Et foto av dette maleriet dukket opp i avisa Nordlys i juli 2007 der Eva Øye Sandnes i Harstad spurte om noen visste hva motivet var. Jeg kjente det straks igjen som et motiv fra Tromsø, og at det kunne være malt av Altmann.

Stilen er den samme som i andre malerier av min oldefar, og bakgrunnen svært likt et av mine egne maleri av han.

 

Evas bror Øystein Øye forteller følgende historie om dette maleriet: 

 

Jeg er pensjonert lærer, født i Tromsø, oppvokst på Sjøvegan. Min mormor, Anna Katarina Lund , f. Nicolaisen, kom fra Tromsø. Hun giftet seg med Johan Lund på Sjøvegan i 1909.

Hennes far, altså min oldefar, var visstnok den første bestyrer ved Tromsø Museum, (gravlagt i Tromsø) Det er vel svært trolig at våre oldefedre kjente hverandre, og at min oldefar kjøpte maleriet av Altmann. Min mormor fikk antagelig bildet med da hun giftet seg med Johan Lund og bosatte seg på Sjøvegan.

Bildet har nå fått en fin plass i vår stue her i Volda, og vi synes det var særdeles interessant å få vite det som trolig er forhistorien til bildet.  Jeg håper vi kan holde kontakten, og at jeg kan sende deg bedre  bilder når jeg kommer hjem. Vil også sende med bilde av baksiden med en svak skisse. Vedlagt følger et bilde av maleriet  slik det nå er etter rensing og ny ramme.
 


1 | SIDE 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

<< Tilbake
Besøksstatistikk