DOKUMENTAR : Altmann - Ove Johan Kleophas Fredriksen Altmann - bilder av hans maleri- og mobelproduksjon


SIDE 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Altmann - Altmannslektas opprinnelse

 

Bildet viser dagens Ennenda som Johann Jacob Altmann (1763- 1845) utvandret fra til Norge og fikk statsborgerskap i Trondheim 1/11-1790.
Kunstmaleren og snekkermesteren i Tromsø, Ove Johan Kleophas Fredriksen Altmann (1850 - 1930) var hans barnebarn.

Altmann-slektens relasjon til Øien-slekten er gjennom ekteskap mellom Jens Julius Øien og Fredrikke Altmann.

Litt historie klippet fra heftet "Slekten Altmann og kretsen omkring" :

Man regner med at Altmann-slekten har sitt utsprung i en reformert borgerslekt "Ratgeschlecht" i Ennenda og Engi i Sveits uten at man kan påvise sammenhengen tilbake til de første personer som brukte Altmann-navnet.
En Hans Altmann fra Glarus falt i 1444 ved beleiringen av Farnsburg. Videre en Hans Altmann som falt ved den Schwabiske krig 1499.
Joss Altmann falt ved Navarra 1513. Menig Rotz (Moritz) Altmann og Hans Altmann "den unge" falt ved Marigano 1515.
Sigmund Altmann fra Glarius falt ved Bicocca i 1522 og Jacob Altmann ved Pavia i 1525.
I 1490 befant Oswald Altmann seg i tjeneste i Bretagne. Balthasar Altmann fra Engi er i 1602 "Landvogt" (Fogd?) i Gaster. 

 


Altmann - Altmannslektas våpenskjold
 
Altmannslekta hadde i sin tid dette våpenskjold.

Ove Johan Altmann - Fullt navn: Ove Johan Kleophas Fredriksen Altmann (1850 - 1930)

 

 

Ove Johan Altmann var min oldefar på fars (farmors) side.
Han var utdannet møbelsnekker, og noen av de møbler han laget finnes både i og utenfor familien i Tromsø. Noen av disse er avbildet på de neste sider blant hans malerier jeg har fått avfotografert.

Han var også en habil kunstmaler, og denne siden viser en del av de maleri som er funnet fra hans produksjon.
Flere av hans malerier var malt på veggen i stua  i "Kostersitz", som boligen til datteren og svigersønnen Jens Julius Øien førte opp i Tromsø, ble kallt. Huset står den dag i dag på hjørnet ved Bikuben i Tromsø.
I forbindelse med hans konkurs ble disse skjært ned av veggene før banksjefen som
slo han konkurs selv overtok huset. Historien om denne konkursen er også historien om en banksjef som hadde voldsom lyst på det store særegne huset, men som i innspurten ble lurt for endel flotte malerier.
Det kan synes som om at de fleste maleriene av denne grunn ikke er signert. De eneste kjente signerte malerier er 2 som i dag er i eie av Ørjan Haugli i Tromsø. Han er oldebarn av Ove Johan. I tillegg dukket det i februar 2009 opp en samling av 9 malerier i Oslo som eies av Petter Mohn. Også disse er avbildet på de neste sidene.

 

For flere av maleriene står det oppfør hvem i slekta som har de, men dette er påført sannsynligvis før 2010 (2005?), og kan derfor ha endret seg / gått videre til nye slektsledd.

 

Her finner du gravstøtta
 


Ove Johan Altmann - Motiv: Fjellrev?

 

Dette maleriet av Ove Johan Altmann eies i dag (2012) av hans tippoldebarn Dag Atle Øien.

 


Ove Johan Altmann - Motiv: Laura i isen

 

Dette maleriet av Ove Johan Altmann viser "laura" i isen. Skuta var ført av hans svigersønn Jens Julius Øien.

 

 

Maleriet eies i dag (2012) av Wenche Røtterud, som er OJA`s tippoldebarn.

 SIDE 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

<< Tilbake
Besøksstatistikk