Takk til

Takk til alle kjente og ukjente som har gitt uvurderlig hjelp med informasjon og bilder, og som ikke minst har gitt tilbakemeldinger om feil de har funnet på siden.

 

Takk til Hege Unhjem spesielt, som har engasjert seg stort i vår felles Altmann-slekt. (se noen av hennes malerier her )

Hun har  brukt lange netter til å tråle gjennom kirkebøker og andre kilder på nett etter faktaopplysninger som har ledet oss frem til fortidens slekt både i Norge og USA. 

Men hun har også bidratt stort på andre, mer perifere grener av slekta, og har i lang tid vært som min medredaktør å regne. 

Og ikke minst: stor takk til min sønn Roar Øien som har lagt ned stort arbeid sammen med meg i design og som har stått for programmeringen av denne siden.

 

Thanks to

Thanks to all known and unknown who have provided invaluable help with information and photos, and that not at least have given feedback on errors they have found on the pages. 
 
Thanks to Hege Unhjem in particular, which has engaged much in our common Altmann-kin. (see some of her paintings here)
She has spent long nights to trawl through the church books and other sources on the Internet for factual information that has led us to the past relatives in Norway and the United States.
But she has also contributed largely to other, more peripheral branches of the family, and has long been that my co-editor to convert. 
 
A lot of thanks to Richard and Linda in the USA With all the help getting a starting piont of finding our relatives "over there".

And not least: thanks to my son Roar Øien who have invested huge amount of work with me in the design and programming of this page.
 

 
Besøksstatistikk