Kilder

 •  Mine viktigste kilder på historiske data har vært:

 • The Church of Jesu Christ of Latter-day Saints (Mormonerkirken)
 • Tolga Gards- og slektshistorie, Bind 1
 • Søking i folketellingene for årene 1865, 1875 og 1900
 • Bokserien "Våre Falne" etter krigen 1940 - 1945
 • Web-siden Http://www.minnehallen.no/ der falne sjøfolk under 2 verdenskrig er registrert.
 • Info. fra gravstøtter
 • Personkilder med høy grad av kjennskap til enkeltpersoner
 • Heftet "Slekten Altmann og kretsen omkring"
 • Boka "En øy i havet" av Eva Huseby (Gyldendal 2003)vedr. Jacobsen-slekta på på Risøya i Troms.
 • "Stamtavle over opdageren af Røros kobberverk Hans Olsen Aasens efterkommere" utgitt 1901.
 • Utskrift fra "Landesarchiv Des Kantons Glarus" i Sveits for Atmann-slekta fra omking 1650 frem til 1845
 • "Slektstreff på Loppa 15. og 16. juli 1995. Etterkommere etter Eva Katrine og Nils B.M.Berg" av Laila Berg. Hun viser til god off. dokumentasjon for sitt hefte.
Du er besøkende nr: 337225