DOKUMENTAR : Øien - tiden på Bjørnøya 1930 - 1933


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SIDE 6
Bjørnøya - Bok av Stanisław Siedlecki (oversatt utdrag med bilder)
 
"Hjemmet ved nordpolen"
Denne boka om den polske deltagelse i Det Internationale Geofysiske år på Svalbard 1957 - 58 er tatt med her fordi den også omtaler ekspedisjonen til Bjørnøya i 1932.

Stanisław Siedlecki kom første gang til Bjørnøya i 1932 som forsker i regi av Polens bidrag til Det Internasjonale geofysiske år. Min far,  Fritz Øien, var da stasjonssjef for Det norske meterologiske insitutt på øya. Dette ble starten på et livslangt vennskap mellom Stanizlav og min far.
 
Senere deltok han i 1957 - 58 i en polsk ekspedisjon til Svalbard i forbindelse med Det Internasjonale Geofysiske År.
 
Stanisław Siedlecki skrev flere bøker, og denne som heter "Dom pod Biegunem" - eller "Hjemmet ved nordpolen", har 25 sider tekst og 145 bilder fra den ekspedisjonen.
Jeg har valgt å ta med et utvalg av bilder som er lagt inn på slutten av teksten.

Dersom noen leter etter bilder av Lars Fasting så finnes også han her.

Witold Pokraka har vært så snill å oversette for meg - mange takk Witold!
 
  
(Selve den polske teksten er nok skrevet i en noe gammel "språkdrakt", og Witold er selvlært i norsk. Jeg synes han har gjort en svært god jobb og har ikke tatt meg tid til å oppdatere språket.)
 

Bjørnøya - Bok av Stanislaw Siedlecki (oversatt utdrag)

 Oppdatert des. 2011

"Svalbards polarørkener". 

Denne boka av Stanisław Siedlecki er skrevet i 1935 og omhandler en polsk ekspedisjon til Bjørnøya i Polaråret 1932/1933.
Det var her han traff min far og utviklet et livslangt vennskap med.
I Polaråret 1957/1958 var det derfor naturlig at min far bisto den polske ekspdisjonen til Svalbard som best han kunne.
Det er forøvrig litt pussig at tittelen på boka er "Svalbards polarørkener" når dette dreier seg om Bjørnøya i allt vesentlig.
 
Witold Pokraka har vært så snill å oversette for meg - mange takk Witold!
 

Bjørnøya - En artikkel fra Norsk Polarinstitutt

 

Dette er en kopi av en artikkel på hjemmesiden til Norsk Polarinstitutt i februar 2015.

 


Bjørnøya - Fotomontasje fra utstilling_jpg
Dette er et jpg-format av samme som Pdf-formatet under.
 
I desember 2011 sto det en fotoutstilling utfor Kulturhuset i Tromsø i forbindelse med Nansen/Amundsen-året. Der fant jeg bildet til venstre (PDF-fil) som viser mine foreldre og min bror, samt onkel Ewald helt ute til høyre. Mannen helt til venstre vet jeg ikke hvem er.


Bildet er gjengitt med tillatelse fra

Fotoarkivar Ann Kristin Balto
Norsk Polarinstitutt
Framsenteret
9296 Tromsø

Mange takk for denne tillatelsen


Bjørnøya - Fotomontasje fra utstilling_pdf
Dette er et pdf-format av samme som jpg-formatet over.
 
I desember 2011 sto det en fotoutstilling utfor Kulturhuset i Tromsø i forbindelse med Nansen/ Amundsen-året. Der fant jeg bildet til venstre (PDF-fil) som viser mine foreldre og min bror, samt onkel Ewald helt ute til høyre. Mannen helt til venstre vet jeg ikke hvem er.

Bildet er gjengitt med tillatelse fra

Fotoarkivar Ann Kristin Balto
Norsk Polarinstitutt
Framsenteret
9296 Tromsø

Mange takk for denne tillatelsen
 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SIDE 6

<< Tilbake
Besøksstatistikk