DOKUMENTAR : Øien - tiden på Bjørnøya 1930 - 1933


1 | 2 | 3 | SIDE 4 | 5 | 6
Bjørnøya - Hesten Blakka og mannskapet

 

Et foto med hesten Blakka som midpunkt. Til høyre for Blakka ser vi Fritz Øien.

Hvem øvrige er vites ikke, men mannen helt til høyre kan være en av Frtiz brødre - Alfred?

 


Bjørnøya - Tunheim

 

Bilde tatt inne på stasjonen.

Her er det bare min far Fritz Øien jeg kjenner igjen helt til høyre i bildet.

 


Bjørnøya - Tunheim 1932

 

Et bilde av den meterologiske stasjonen på Bjørnøya i 1932. Her overvintret Fritz og Margareth Øien sammen først sesongen 1930 - 1931, og senere sesongen 1932 - 1933.


Bjørnøya - Tunheim 1932

 

"Byen" på Bjørnøya fotografert i 1932. På det meste bodde det omkring 260 mennesker her.
I 1932 var dette en utdødd by, eller som Fritz Øien sa når han skulle overtale sin kommende svigermor til å la dattera følge med dit:
"Der er kino uten kinobestyrer, der er bakeri uten baker, der har vi "Strandgate" med hus på begge sider uten beboere.

 

 


Bjørnøya - Tunheim flagger

 

Med de historier som er fortalt fra Bjørnøya på denne tiden, er det merkelig at ikke også hesten er med på taket for å heise flagget.
Om det er Fritz Øien som er i flaggstanga er usikkert, men ikke usansynlig.
Kvinnen er muligens en frk. Mortensen.

 1 | 2 | 3 | SIDE 4 | 5 | 6

<< Tilbake
Besøksstatistikk