DOKUMENTAR : Øien - tiden på Jan Mayen før og under krigen


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | SIDE 15 | 16 | 17
Krigstiden på Jan Mayen - Karl Hjelvik skriver i Polar-Årboka 1958

 

Major Karl Hjelvik skriver om Nordahl Griegs opphold på Jan Mayen i Polarboken 1958.

Dette er tatt med her fordi både Fritz Øien og broren Alfred Øien nevnes.


Krigstiden på Jan Mayen - Kong Haakon hilses

 

Minnesertifikat Nr 16321 til Fritz Øien.

Til minne om årene i utlendighet under skrigen, ble deltagerne invitert til å skrive seg inn i Den Norske navneboken, som etter hjemkomsten ble overrakt Kong Haakon.
De som skrev seg på fikk tildelt et sertifikat som dette til Fritz Øien.....

 


Krigstiden på Jan Mayen - Kong Haakon hilses

 

Minnesertifikat Nr 16322 til Alfred Øien.

Til minne om årene i utlendighet under skrigen, ble deltagerne invitert til å skrive seg inn i Den Norske navneboken, som etter hjemkomsten ble overrakt Kong Haakon.
De som skrev seg på fikk tildelt et sertifikat som dette til Alfred Øien.....

 


Krigstiden på Jan Mayen - Kong Haakon sender hilsen i brev 1943

 

Bildet viser brev fra kong Haakon til min far Fritz Øien og hans bror Alfred Øien på Jan Mayen til julen 1943..
Brevet (13 x 20 cm) er datert august 1943 og har kongens brev-monogram oppe til venstre.

At det er sendt disse to mener jeg å huske fra konvolutten som nå desverre er forsvunnet.

Kongen skrev ikke spesielt pent, og mye av teksten er så utydelig at det er vanskelig å forstå, men så langt jeg er i stand til å tyde det så står det følgende:

 

                                                               "August 1943.  

 

Det er ennå 4 måneder til jul, men min hilsen sendes i dag, hvis den skal nå frem i tide.

Og en hilsen fra meg vil jeg gjerne at alle dere oppe i isen skal ha julekvelden.

Jeg takker dere for trofast vakthold og for alt hva dere utretter og sender mine beste ønsker for julen og det nye år.


                                                        Haakon R."

 


Krigstiden på Jan Mayen - Kong Haakon sender hilsen i telegram

 

Dette viser et telegram (originalen i mitt eie) fra kong Haakon i Buckingham Palace til Fritz Øien og Alfred Øien på Jan Mayen under krigen 1940-1945.
De har tydeligvis sendt kongen en hilsen og fått svar!
Det ser ut til å ha gått via Island som var eneste kontaktveg peronellet på Jan Mayen hadde under krigen. Legg merke til at det er stemplet at det har passert sensuren!

 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | SIDE 15 | 16 | 17

<< Tilbake
Besøksstatistikk