DOKUMENTAR : Øien - tiden på Jan Mayen før og under krigen


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | SIDE 14 | 15 | 16 | 17
Krigstiden på Jan Mayen - Fritz Øiens skriver i Norsk Polar Tidende 1950

 

 Norsk Polar-Tidende fra nov./des. 1950 skriver Fritz Øien om "Fem år på jan Mayen".

(Det ser ut til at kopieringen ikke har vært helt god ute på sidene) 

 


Krigstiden på Jan Mayen - Fritz Øiens skriver i Polar-Årboka 1945

 
I Polar-Årboken 1945 (Gyldendal Norsk Forlag) er den et innlegg som heter " 200 fly-alarmer på Jan Mayen. Ishavsøya er rene festningen".
Her forteller Fritz Øien om oppholdet på Jan Mayen under krigen 1940 - 45. Bl.a. forteller han at de hadde omkring 200 flyalarmer på fem år.
Han sier også at de hadde meget bra amerikansk kost, og hele tiden sigaretter, tomatsaft, rikelig med frukt, hermetikk og all slags litteratur. Men isloslasjonen var en ganske stor påkjenning.

I Polar-Årboken 1945 (Gyldendal Norsk Forlag) er den et innlegg som heter " 200 fly-alarmer på Jan Mayen. Ishavsøya er rene festningen".
Her forteller Fritz Øien om oppholdet på Jan Mayen under krigen 1940 - 45. Bl.a. forteller han at de hadde omkring 200 flyalarmer på fem år.
Han sier også at de hadde meget bra amerikansk kost, og hele tiden sigaretter, tomatsaft, rikelig med frukt, hermetikk og all slags litteratur. Men isloslasjonen var en ganske stor påkjenning.

 Historien skrives jo etter krigen, og her sier han også...
... " nu skal jeg for alltid bli hjemme hos min familie i Tromsø. se her er min kjekke gutt (Bjørn), han lå i armene mine da jeg reiste, og nu vil han nesten ikke kjennes ved meg..."

Her er også bilder Bjarne Iversen og Fritz Øien (han er øverst på ei trapp under avlesning av værdata - han med sigarett i munnen).

(OBS! Dokumentet kommer opp på høykant. Bruk derfor verktøy på verktøylinja på f.ex Acrobat Reader for å legge det)

 


Krigstiden på Jan Mayen - Fritz Øiens utnevnelse

 

I dette "Beskikkelsesbrev" utferdiget av Det Norske Forsvardepartement i London 3. mai 1944 utnevnes bestyrer Fritz Øien midlertidig til sivilmilitær løyntnant i Marinen. Dette i samsvar med Kgl.Res. av 20. mars 1942 ang. regler om beskikkelser m.v. av sivilmilitært personell.

 

 


Krigstiden på Jan Mayen - Innhenting av værdata

 

 Jan Mayen 1940 - 1945

De tre bildene her er hentet ut fra boka "Fem år for friheten" skrevet av Asbjørn Barlaup, og utgitt på Jacob Dybvads forlag, Oslo, i 1945.
På det midterste bildet ser vi Fritz Øien øverst når han leser av værdata som de allierte styrkene var avhengige av under krigen 1940 - 1945.

 

 

 

 


Krigstiden på Jan Mayen - instruks for vaktstyrken 1943

 

I denne vaktinstruks fra krigen på Jan Mayen, har Fritz Øien ansvaret for den meterologiske stasjonen, mens broren Alfred Øien er assistent.

(Når du klikker på bildet og det kommer et større opp, gå litt innover fra nedre høyre hjørne slik at et icon kommer opp. Klikk på iconet og teksten blir forstørret til lesbar størrelse)

 

Den er sakset fra Jan Mayen-siden http://home.online.no/~vteigen/ som er et samarbeid mellom Vidar Teigen og Ishavsforeningen Jan Mayen. Der finner du denne instruksen på http://home.online.no/~vteigen/richter/krigen1.html

 

 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | SIDE 14 | 15 | 16 | 17

<< Tilbake
Besøksstatistikk