DOKUMENTAR : Øien - tiden på Jan Mayen før og under krigen


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | SIDE 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Krigstiden på Jan Mayen - et telegram fra Forsvarsministerent jula 1940

 

Et telegram datert 26/12-1940 fra Forsvarsministerene via Den norske marines liaison offiser på Island løytnant Marstrander.

 

 


Krigstiden på Jan Mayen - et telegram til mannskapet jula 1940

 

Et telegram fra en "Rear Admiral Scott" datert 24/12-1940.

Hvilken forbindelse denne Admiral Scott hadde til mannskapene på Jan Mayen i 1940 vet jeg ikke.

Løytnant Marstrander (som har videreformidlet telegrammet) var Den norske marines liaison offiser.

 

 


Krigstiden på Jan Mayen - Forsyninger ankommer

 

Her bæres tydeligvis i land forsyninger til personellet på Jan Mayen, som var det eneste frie stykke Norge under krigen.

 


Krigstiden på Jan Mayen - Fritz Øien ca. 1940

 

Et bilde tatt av min far Fritz Cornelius Øien. under krigen på Jan Mayen.

Dette er et bilde jeg husker godt fra oppveksten når Jan Mayen ble diskutert. Pipa var også et karakterisisk trekk.
Etter det jeg husker hadde han overvintret og skulle hjem våren 1940, men så kom krigen og han ble værende der alle 5 årene.
Tidvis var han på permisjon på Island, og ved en anledning klarte han å "stikke seg unna" og bli med en flyger han kjente til England. Etter en liten "ferie" i London kom han tilbake, frisk og opplagt.

Fritz overvintret som fangstmann i polare strøk i sin ungdom. Omkring 1930 kjøpte han den såkalteTangmelfabrikken på Langnes i Tromsø. Under hele krigen jobbet han for den norske værtjenesten på Jan Mayen. Denne øya hadde han sammen med sine søsken og kollegaer i 30-årene, annektert som Norsk eiendom ved å ro rundt øya (i selvbygget robåt!) og markere dette ved skilter. Han var dermed en sentral person i å sørge for at Jan Mayen er norsk eiendom.
Etter krigen var han ansatt ved Værvarslinga for Nord-Norge i Tromsø.
Etter krigen ble han tildet Kong Haakon VII's Frihetsmedalje,Kong Haakon VII's Krigsmedlaje og Sjøforsvaret - Marinens Tjenestemedalje "for tjeneste i Rikets Krigsmakt utenfor Norge i Sjøforsvaret - Marinen som takk for innsats i frihetskampen".
Under krigen fikk han mange polske venner , og var en tid på 1950-tallet en slags uoffisiell polsk ambassadør i Tromsø i forbindelse med polske ekspedisjoner til Svalbard. For dette ble han tildelt en høy Polsk medalje (Polonia Restitutia).
Han var en kjent skikkelse i Tromsø på 1950- og 1960-tallet.
Han var i en lang periode på 1950-tallet og begynnelsen av 1960-tallet formann for Arktisk forening.
Fritz er mye omtalt i både norske og polske bøker fra 1950-tallet og senere i forbindelse med Ishavet. Mange av disse bøker har Hugo Øien og Bjørn F. Øien kopier av.
Høsten 1962 fikk han en tur til Sydpolen av USA's utenriksdept.. Han ble alvorlig syk på turen (hjerneblødning og kreft), og kom hjem fra USA med fly på båre. Han var ikke i stand til å fortelle fra turen, og ble på sykehuset i Tromsø til han døde 4. mai 1963.

 


Krigstiden på Jan Mayen - Fritz Øien i uniform

 

Et bilde av Fritz Øien i uniform i krigstiden på Jan Mayen.

 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | SIDE 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17

<< Tilbake
Besøksstatistikk