DOKUMENTAR : Øien - tiden på Jan Mayen før og under krigen


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | SIDE 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Krigstiden på Jan Mayen - personellet

 

Her poserer 3 av mannskapet for en fotograf.

Såvidt jeg kan se er personen i midten min far Fritz Øien med våpen. De øvrige kjenner jeg ikke igjen.

 


Krigstiden på Jan Mayen - personellet

 

Her er 2 bilder fra krigstiden på Jan Mayen. Bildet er tydeligvis tatt inne i forleggningen.

På det første (venstre) bildet kan mannen til høyre være Egil Rokstad.

På det andre (høyre)  bildet kjenner jeg igjen Fritz Øien med pipe bakerst. Mannen mellom flaggene tror jeg kan være Bjarne Iversen. De øvrige er jeg enten i tvil om, eller er for meg helt ukjente personer.

 


Krigstiden på Jan Mayen - Utstilling

 

Fra utstilling på Forsvarsmuseet på Akershus festning i Oslo.

På bildet midt i ser vi Fritz Øien og Bjarne Iversen på samme bilde som annet sted på siden.

Avfotgrafert juli 2005


Krigstiden på Jan Mayen - et brev fra Amerikanske Kystvakt 1943

 

Et brev fra den amerikanske kystvakt datert 26. november 1943, der de takker for hjelp de fikk i forbindelse med noen undersøkelser i farvannene omkring Island.

 

 

 

 


Krigstiden på Jan Mayen - et telegram fra Forsvarsministerent jula 1940

 

Et telegram datert 26/12-1940 fra Forsvarsministerene via Den norske marines liaison offiser på Island løytnant Marstrander.

 

 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | SIDE 11 | 12 | 13 | 14 | 15

<< Tilbake
Besøksstatistikk