DOKUMENTAR : Øien - tiden på Jan Mayen før og under krigen


1 | SIDE 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Jan Mayen - 1929/30

 

På baksiden av bildet har Fritz Øien skrevet:
"Roald og Alv Pedersen Jan Mayen"

Roald må være Roald Øien, og siden han og Alv Pedersen bare var sammen på Jan Mayen sesongen 1929 - 30, må bildet være tatt denne sesongen

.


Jan Mayen - 1929/30

 

På baksiden av dette  står det skrevet "telegrafist Alv Pedersen".

 


Jan Mayen - 1929/30

 

På baksiden av bildet har Fritz Øien skrevet:
"Jan Mayen Fritz og Alv"

Alv må da være Alv Pedersen

 


Jan Mayen - 1930

 

Lossing av varer i 1930 til ny overvintring?

 


Jan Mayen - 1930 b

Dette bildet skal være tatt i juli 1930 og viser deltagerne i en ekspedisjon til Nord-Øst Grønland som var en tur innom Jan Mayen. Her er de sammen med noen av de som var på stasjonen på Jan Mayen:

Sett forfra:
Bakerst i døråpningen står min far Fritz Øien og foran han litt til venstre hans bror Roald Øien
Til høyre for min far står visstnok Kvive Andersen.

Helt til venstre skal det være Anders K. Orvin (fra ekspedisjonen til Grønland)

Andre navn her skal være i ukjent rekkefølge: Tornøe, Broccheri, Gustav Lindquist, Adolf Hoel og en Richardson.


1 | SIDE 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15

<< Tilbake
Besøksstatistikk