DOKUMENTAR : Øien - tiden på Jan Mayen før og under krigen


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SIDE 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Jan Mayen - Camp Margareth 2002

 

Camp Margareth - min fars fangsthytte på Jan Mayen.
Detalj av innskripsjonen over døra. "Camp Margareth" var bygd av min far i 1929, og oppkalt etter min mor - ca 15-16 år før jeg selv var påtenkt!


Foto tatt av Dag Kvammen i 2002.

 
Mange takk Dag - dette setter jeg umåtelig stor pris på å ha fått tilgang til!
Jan Mayen - Camp Margareth 2004

 

Dette bilde er tatt av Sivert Dørum i 2004, og viser Ann Elise Spjelkavik Dille og Sivert Dørum foran "Camp Margareth i 2004.

Bildet ble av meg  først "rappet" fra ei "bloggside" fra Jan Mayen. I etterhånd har jeg fått tillatelse til å benytte det.

Mage takk Sivert!

Det viser at hytta er i "beste velgående" ennå i 2004. Eldringsprosessen går tydeligvis sakte på Jan Mayen.

 

Den 22.11.2005 fikk jeg følgende e-mail fra Suasan Barr hos Riksantikvaren som sier at det er planlagt restaurering av Camp Margareth i 2006 :

 

Jeg har fulgt med Jan Mayens kulturminner, og ikke minst fangsthyttene, siden 1979, da jeg ble den første kulturvernkonsulent for Jan Mayen (og Svalbard).  Min stilling nå hos Riksantikvaren har fremdeles ansvar for dette feltet.  Fangsthyttene, og ikke minst Camp Margareth, er prioritert hos oss.  Da Ishavsforeningen Jan Mayen ble dannet i 1998 så vi sjansen til å få gjort restaureringsarbeid på øya og vi kanalisere nå midler gjennom Foreningen.  Vi holder nå på med fangsthyttene, men er noe hindret av vær- og transportforholdene.  I 2004 fikk vi sendt oppover to utdannete restaureringssnekkere som gjorde en meget god jobb med Olsbu.  I sommer var det mening å få dem oppover igjen for å jobbe på Camp Margareth og Camp Helene.  Det viste seg umulig å få transport, da Forsvarets Herculesfly fikk sterkt begrensete flymuligheter.  Camp Margareth står derfor på planen for 2006, som vi håper det lar seg gjøre å få gjennomført.

 

Vennlig hilsen

Susan Barr

rådgiver i polarsaker

Riksantikvaren

 


Jan Mayen - Camp Margareth 2004

 

Foto tatt av Sivert Dørum 2004.

 

Her ser det ut til å bli nok å gjøre for Riksantikvarens folk som skal restaurere!

 


Jan Mayen - Camp Margareth 2004

 

Foto tatt av Sivert Dørum 2004.

 

Litt av en utfordring for Riksantikvarens restaureringsfolk.

 


Jan Mayen - Camp Margareth 2004

 

Foto tatt av Sivert Dørum i 2004 som viser Titeltbukta nedenfor Camp Margareth.

 

Iflg. Sivert skal navnet  visstnok stamme fra 1600 -tallet, og ha sammenheng med den hollandske hvalfangstaktiviteten der. Det er funnet rester etter hollenderne ikke langt fra Camp Margareth. Sivert har ikke sett noe, og sjansen er vel stor for at sjøen har tatt mesteparten.

 

I april 2006 fikk jeg denne informasjonen fra Dag Kvammen om samme bukta:

 

I følge Place-Names of Jan Mayen heter bukta Titeltbukta. Den ligger nordøst for Guineabukta og navnet betyr rett og slett Ti telt-bukta. Ti telt ble satt opp her i 1624 iølge Yuydergolf, Brander (1934) s. 34 i Joan Blaeu\\\'s Grooten Atlas of Wereltbeschrijving, Amsterdam 1644-1663. Vogt skriver i 1883:Südbucht mit den zehn Zelten der Holländer. Robijn skrev i 1689: "There were wont to stand ten tents in this bay for handling of Fishoil, but in one year the Sea washt a way three tents, thirteen chaloups, tugs & oily-vessels pertainingh to the Chamber of Amsterdam, it washed away lickewise most of the ground whereon they stood, wherefore those from Amsterdam did delve a large peece of ground the sommer followingh, whereon they have set two tents"

 

Skrivefeilene er slik de står i boka. Om du ikke har heftet The Place-Names of Jan Mayen kan det anbefales. Det er Norsk Polarinstitutt som har gitt det ut.

 

 Mvh

Dag Kvammen

  

 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SIDE 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15

<< Tilbake
Besøksstatistikk