DOKUMENTAR : Øien - tiden på Jan Mayen før og under krigen


1 | 2 | SIDE 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Jan Mayen - 1930 c
Her er en likt bilde som foregående, men med følgende info som jeg har fått av Svein Martin Pedersen ettervinteren 2015:
 
1. Roald Øien
2. Gustav "Pusten" Lindquist (fangstmann/overvintrer) 1884-1934
3. Kvive Andersen
4. Anders K. Orvin
5. Vittorio Beonio Brocchieri
6. Adolf Hoel
 
Ellers sier Pedersen at hans far også var på Jan Mayen 1932-33 med Breirem og Helge Hansen, samt 1936-37 med Kvive Andersen og Helge Hansen.
Videre forteller han:
Ved gjennomgang av de ca. 90 bildene som jeg har, er tydeligvis bilde JM2-08 - Jun. 1930 det eneste som har overlevd. Alle de andre er nok fra de senere overvintringene min far foretok på Jan Mayen.
 
Da krigen kom, ble min far innkalt som sambandsoffiser i luftforsvaret. Han var også innom "Little Norway" i Kanada, før han ble plassert i England. Han opptrådte også som SOE-agent (Special Operations Executive) - Subjects:Intelligence. Han ble bl.a. fraktet med en engelsk korvett til Svalbard og ilandsatt der for å finne ut hva tyskerne bedrev der. Han mottok under krigen MBE-medaljen med et meget stort diplom som var undertegnet av kong Georg og dronning Mary. Etter krigen forsatte han å jobbe ved værvarslinga, bl.a. ved radiostasjonen i Alta. Senere ble han pånytt innkalt til luftforsvaret, hvor han bl.a. jobbet steder som Bardufoss, Oslo, Gardermoen, Rygge, Værnes, Ørlandet, Overkommando Nord-Norge i Harstad, og avsluttet ved Overkomandoen i Myntgata, Oslo fram til han ble pensjonist.
 
Jeg vokste opp i et hjem hvor det vanket mange gjester som hadde hatt tilknytning til overvintrings-årene og krigen. Bl.a. flyttet Helge Hansen også til Oslo, så han og hans kone var ofte gjester. Min far måtte alltid svare på spørsmål om overvintringene og krigen – og jeg var en flittig tilhører.
 
Min mor og far skilte seg på midten av 60-tallet. Jeg husker at det var to store fotoalbum som omhandlet min fars tid på Jan Mayen, Bjørnøya og Svalbard. De albummene jeg fikk tak i etter min mors bortgang, er blitt delvis ødelagt. Hun hadde revet ut mange bilder og det ser ut til at det jeg savner er blitt totalt borte.
 
 


Jan Mayen - 1934

 

Et bilde fra Jan Mayen i 1934 som viser fra venstre mot høyre:

Ukjent - Fritz Øien - Leif Brox

Fritz var da 35 år, og Leif Brox var i ettertid hans kollega på Værvarslinga for Nord-Norge i Tromsø. De var også mye sammen i festlige anledninger privat.

 


Jan Mayen - 1944

 

Stasjonen på Jan Mayen fotografert i 1944

Til venstre i bakgrunnen ser det ut til å stå en hest?

 


Jan Mayen - Alfred Øien

 

Et bilde av Alfred Øien tatt på Jan Mayen

 


Jan Mayen - Alfred Øien

 

Alfred Øien i uniform på Jan Mayen.

 1 | 2 | SIDE 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15

<< Tilbake
Besøksstatistikk