DOKUMENTAR : Øien-slekta


1 | SIDE 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Bjørnheim - Anno 1940?

 

Detet bildet kunne like gjerne være fra 1940-tallet som begynnelsen av 1950-tallet.
Utpå 1950-tallet ville en kai vært synlig utafor den midtre av buskene til vesntre. Kaia ble benyttet av Høving Skibsopphugging i forbindelse med opphuggingen av slagskipet "Tirpitz".
 


Bjørnheim - Anno 1945

 

En tusjtegning laget av Boye Echroll i 1945.
Boye var en venn av familien, og som senere ble første landsdelspolitisjef i Nord-Norge (hvis jeg ikke husker feil). Han døde relativt ung.

Ca. 700 m bakenfor til venstre av bygningen ligger i dag Tromsø Lufthavn.

 


Bjørnheim - Anno 1951?

 

Dette bildet er tatt enten sommeren 1951 eller 1952.

Her ser vi Margareth Øien med Greta (F. des. 1948) og Hugo (f. juli 1946)


Bjørnheim - Anno 1952?
 
Dette bildet viser bygging av kai som ble benyttet for frakt av varer i forbindelse med opphugginga av Tirpitz ved Håkøya ca. 3 km unna. Høvding Skibsopphugging leide da lokalene i 1. etg for å produser oxygen til arbeidet.
Dekket av kaia var av rein teak tatt fra dekke på Tirpitz.
 
 

Bjørnheim - Anno 1952? - avisartikkel
 
Denne artikkelen er klippet fra avisa iTromsø 30. juli 2014, og er gjengitt med tillatlese av artikkelforfatteren Jonny Hansen.
 


1 | SIDE 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

<< Tilbake
Besøksstatistikk