DOKUMENTAR : Øien-slekta


1 | 2 | 3 | SIDE 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Fredrikke Altmann Øien

 

Fredrikke var gift med Jens Julius Øien.

I avisomtale av henne etter sin død 18. april 1941 står det å lese:
"En meget kjent Tromsødame, fru Fredrikke Øien, lukket forleden sine øyne for stedse. Det var hjertet - dette gode hjerte som var så breddfull av kjærlighet og oppofrelse, ikke bare mot sine egne, som til slutt ikke maktet mer.
Hun var den velkjente ishavsskipper Jens Øiens hustru, og som mange andre hustruer til ishavsskippere - i seilskutedagene - har hennes liv ikke alltid vært dans på roser. Fangstskutene ble ofte flere måneder lengere borte enn beregnet i Nord- eller Vesterisen, og den gang hadde ikke de som satte hjemme store trekk, som det senere skulle ble til - og bomturer var ikke sjelden.
Men fru Fredrikke tapte ikke motet. Hun holdt hjemmet sammen, og i mannens ofte månedslange fravær i isødet, var det nok hun - mor Øien - som oppdro den store barneflokk, som hun og mannen bare har hatt glede av. Hun var ikke bare god - storartet - som hustru, mor og kamerat mot sine, - nei hennes kjærlighet og offerglede strakk meget lengere. I Tromsø Skipperforenings kvinneforening var hun blant stifterne av Tromsø Sjømannshjem, og her ofret hun meget av sin kostbare tid.
Ellers var det hjemmet som var hennes alt - og her ofret hun virkelig alt. Hun var hjemmets sol og sentrum, elsket og aktet av mann og mange barn, barnebarn og svigerbarn.
Som et illustrerende eksempel på det gode forhold - mor og barn - kan nevnes, at da en av hennes døtre, som var blitt syk, for en tid siden kom hjem og fikk høre at morens tilstand var håpløs, brøt hun helt sammen.
Fru Fredrikke Øien var en av de norske kvinner som bygger landet og hvis minne vil leve.
Hun hvile i fred."

 


Fritz Øien - Kirkebok

 

Utskrift av kirkeboka der Fritz Øien er nr. 3 ovenfra.

Farens etternavn er innskrevet feil som Øyen i stedenfor Øien.

Han er født i 1899, men kirkeboka er tydeligvis ført først i 1900.

 

(etter at du har klikka på bildet kan det forstørres en gang til ved å før musepeker helt ut i nedre høyre hjørne til det dukker opp en figur. Klikk på fig og bildet forstørres)

 


Fritz Øien - United States Antartic Service Medal

 

Brev fra USA's Department of Defence, ved United States Antarctic Projects Officer, datert December 9, 1964 til Margareth Øien, der Fritz Øien tildeles Antarctic Service Medal posthumt (etter sin død).

 

(bildet kan forstørres 2 ganger for å bli bedre lesbart ved først å klikke på selve bildet, deretter på fig. som dukker opp når musa  flyttes ned i høyre hjørne av bildet)

 


Fritz Øien - Minneord i Polar-Posten 1966

 

I Polar- Posten nr. 1 - 1966 skrev Stanislaw Siedlicki minneord om sin venn Fritz Øien (som døde nær 3 år tidligere). Dett er en rørende god historie om en god venn.
Stanislaw var en polsk polarforsker som ble kjent med min far på Bjørnøya under det andre internasjonale polaråret i 1932-33. Etter den tid kan jeg huske at disse var venner livet ut. Stanislaw var en kjær venn som ofte var på besøk. Han bosatte seg etterhvert i Trondheim, etablerte familie, og døde der.

 

Artikkelen kan du lese ved å trykke på PDF til venstre.

 

 


Fritz Øien - Polsk medalje (Polonia Restituta) tildeles

 

Fra Aftenposten 1. sept. 1959 er denne teksten hentet:

-Ved en mottagelse i den polske ambassade i går fikk formannen i Arktisk Forening i Tromsø, Fritz Øien, ordenen "Polonia Restituta", en av de høyeste utmerkelser som Polen utdeler i fredstid. Ambassadør Albert Morski opplyste ved overrekkkelsen, at Øien gjennom en årrekke har hjulpet polske forskere. Ambassadøren takket på meterologenes, geologenes, geografenes og glasiologenes vegne, og bragte en spesiell takk fra den polske regjering og det polske vitenskapsakademi. Han fremhevet Øiens vennskapsforhold til mange av deltakerne i de ekspedisjoner Polen har sendt til arktiske farvann i forbindelse med det geofysiske år -.

 

Oversatt fra polsk (av Witold Pokraka) står det i ordens-legitimasjonen

 

               DEN POLSKE

        FOLKEREPUBLIKKEN

          LEGITIMASJON

            Nr D-13580

 

 

 

 

 

            WARSZAWA 

           Den 4. juni 1959

 

               IFØLGE VEDTAKET

             AV STATSRÅDET

              den 4. juni 1959

              er borgeren

               Øien Fritz

        BLITT HEDRET MED

     OFFISERKORSET TIL

          ORDENEN

 AV DET GJENREISTE POLEN

              FORMANNEN

             AV STATSRÅDET

                                    (sign

 

Anmerkninger:

Ordet legitimasjon og legitymacja ligner hverandre ettersom dette ordet er av latinsk opprinnelse.

Min far blir betegnet som "borger". I de polske embetsmessige skrifter fra den tid omtalte man mottakeren som "borger" i stedet for "herr" eller "fru".

"Ob." er en forkortelse av "obywatel" hvilket betyr "borger".

 1 | 2 | 3 | SIDE 4 | 5 | 6 | 7 | 8

<< Tilbake
Besøksstatistikk