DOKUMENTAR : Øien-slekta


SIDE 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Øien-slektas vugge i Tolga?

 

Nygård Østre I (Øien) i Tolga
I Tolga Gards- og slektshistorie, Bind 1 (1968)
er bildet til venstre på side 573.

På side 574 i boka står det å lese at "...bygselen (av gården. Min anm) gikk over til Esten Olsen Vargåen eller Estenbekken fra Os, f. 1714, d. 1792, gift med Dordi Håkensdatter Håkensen fra Dalsbygda, f. 1715, d. 1774....Esten Olsen og Dordi Håkensdatter hadde barna; Ole, f. 1748, d. 1819, Håken, Ingrid, og Dordi.....
Sønnen Ole Estensen ble i 1779 gift med Laurense Olsdatter Hodalen, f. 1753, d. 1829....
Disse fikk barna Esten, Ole, Elen, og Dordi.
Skiftebrev utstedt 10. mai 1820 etter Ole Estensen Nygård(!! min anm pga etternavnet = gårdsnavn) Sønnen Esten Olsen overtok halve Nygård østre etter at den andre sønnen Ole hadde fått utlagt den andre halvparten i 1831 og ble bruker av Nygård østre 11.
I boka på side 575 vises det til den deling som ble gjort av Nygård: ..."..begge gardpartene ble kalt for Øien"
(Pr. 12.01.2003 er jeg av den oppfatning av at Øien-navnet oppstod her.)

Esten ble gift med Mette Marie Thomasdatter Høsøyen. Disse fikk barna Ole, Thomas, Ingeborg, Elias, reiste til Målselv, Jens,lærer i Målselv,
og Laurense......"
(En del av informasjoner om navn/ekteskap får jeg bekreftet i Mormonernes database i USA.)

Her står det altså at Jens Estensen Øien og Elias Estensen Øien forlot bygda og reiste til Målselv. Deretter må begge ha flyttet til Kaldfjorden på Kvaløya ved Tromsø.

Hvis ovenstående er korrekt, så gir det et gjennombrudd i historien fra Jens Estensen Øien, hvis familie tilbake i tid vi tidligere visste lite om.

 


Øien-slektas vugge i Tolga?

 

Gården Nygård Østre I (Øien) i Tolga.
I Tolga Gards- og slektshistorie, Bind 1 (1968)
er bildet til venstre på side 576.

 


Øien-slektas vugge i Tolga? / Tolga slekts- og gardshistorie

 

Utdrag fra Tolga Gards- og slektshistorie, Bind 1 (1968), kan leses ved å klikke på PDF-fila til venstre. 

 

 


Bjørnheim - Aksjebrev Tromsø Tangmelfabrikk

 

Aksjebrev No. 25 utstedt av Aktieselskapet Tromsø Tangmelfabrikk i oktober 1918.
Firmaet gikk konkurs etter oppføring av bygningen uten å ha kommet i produksjon.
Aksjebrevet er undertegnet av flere av datidens "noblesser" i Tromsø - som Edelsten, Giæver og Hagen Olsen.

Bygningen må etter konkursen ha stått tomt i en årrekkke før Fritz Øien kjøpte det i 1934 og kallte det "Bjørnheim".
Dette gjorde han etter flere år på Jan Mayen, Grønland og Bjørnøya fordi "Tromsø sentrum ble for urban til det han var vant til på Ishavet".

Her innredet han bolig i halve 2. etg. og etablerte bl.a revefarm, hønseri med ca. 350 høns på begynnelsen av 50-tallet. Senere har en rekke forskjellige virksomheter vært leietakere i bygningen.

 


Bjørnheim - Anno 1939

 

Dette bildet er tatt i solveggen på Bjørnheim (Tangmelfabrikken) på Langnes i mars 1939.

På bildet skal iflg. de opplysninger jeg har fått fra Bjørn Øien og Lars Workinn være:

Bakerst:
søskenene Karin og Egil pettersen som bodde i det gamle Norrøna i Langnesbakken (disse har ingenting med slekta vår å gjøre, men var vel mere "ungene i nabolaget".)

Så følger fra venstre:
Margareth ("Maggi") Øien (g. Haukås) - Hanna Øien (g. Junge) - Jenny Øien - Ågot Øien (g. Røtterud) - Elly Isaksen (g. Øien) - Elin Øien - Sigrund Øien (g. Sætre)

Foran ligger hunden Bamse og Bjørn Fredrik Øien.

(Bamse ble gitt til frivillige i Finnlandskrigen iflg. Bjørn.)

 SIDE 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

<< Tilbake
Besøksstatistikk