BILDEGALLERI : Persongalleri - Øien, Junge, Haugli m. flere


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SIDE 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Øien - Elin Alice Øien

 

Elin Alice Øien  (i det daglige kjent som "Dokka"), datter av Alfred Øien

Hun døde 06-apr-2016  85 år gammel

 


Øien - Elise Marie Øien Bottolfsen

 

Elise Marie Øien, gift Bottolfsen.

 

Her finner du gravstøtta.

 

 


Øien - Emma Julie Øien Munch

 

Emma Julie Øien , gift Munch.

 

Her finner du gravstøtta.

 


Øien - Ewald og Aminda Øien

 

Min tante og onkel Aminda og Ewald Øien, foreldrene til Edgar.

 

Her finner du gravstøtta.

 


Øien - Fredrikke Altmann Øien

Min bestemor (farmor) Fredrikke Altmann Øien.

I avisomtale av henne etter sin død 18. april 1941 står det å lese:
"En meget kjent Tromsødame, fru Fredrikke Øien, lukket forleden sine øyne for stedse. Det var hjertet - dette gode hjerte som var så breddfull av kjærlighet og oppofrelse, ikke bare mot sine egne, som til slutt ikke maktet mer.
Hun var den velkjente ishavsskipper Jens Øiens hustru, og som mange andre hustruer til ishavsskippere - i seilskutedagene - har hennes liv ikke alltid vært dans på roser. Fangstskutene ble ofte flere måneder lengere borte enn beregnet i Nord- eller Vesterisen, og den gang hadde ikke de som satte hjemme store trekk, som det senere skulle ble til - og bomturer var ikke sjelden.
Men fru Fredrikke tapte ikke motet. Hun holdt hjemmet sammen, og i mannens ofte månedslange fravær i isødet, var det nok hun - mor Øien - som oppdro den store barneflokk, som hun og mannen bare har hatt glede av. Hun var ikke bare god - storartet - som hustru, mor og kamerat mot sine, - nei hennes kjærlighet og offerglede strakk meget lengere. I Tromsø Skipperforenings kvinneforening var hun blant stifterne av Tromsø Sjømannshjem, og her ofret hun meget av sin kostbare tid.
Ellers var det hjemmet som var hennes alt - og her ofret hun virkelig alt. Hun var hjemmets sol og sentrum, elsket og aktet av mann og mange barn, barnebarn og svigerbarn.
Som et illustrerende eksempel på det gode forhold - mor og barn - kan nevnes, at da en av hennes døtre, som var blitt syk, for en tid siden kom hjem og fikk høre at morens tilstand var håpløs, brøt hun helt sammen.
Fru Fredrikke Øien var en av de norske kvinner som bygger landet og hvis minne vil leve.
Hun hvile i fred."

 

Her finner du gravstøtta.
 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SIDE 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

<< Tilbake
Besøksstatistikk